08 апр, 2024 09:00

Производство на маточници

В това видео показвам подробно какъв инвентар е нужен , как един и същ кошер използвам за стартер и после отглеждач. Същото така споделям тънкости при производството на самите маточници.

Това съдържание е достъпно само за абонирани потребители

Моля абонирайте се или разгледайте публичното съдържание на канала.