17 дек, 2023

Защо не може без химикали - малка книжка

Според много хора използването на препарати за растителна защита и изкуствени торове се е превърнало в догма и е неразделна част от сегашното време. Кои са основните причини да се стигне до тук, и кои са правилните действия, който трябва да се предприемат, за да се докаже, че това твърдение съвсем не е вярно можете да прочетете в книжката.

 

Линк към четивото: https://drive.google.com/file/d/1QYnAqTurMG-LEmdcpdQN3-tTxqz5gW9e/view?usp=sharing

Споделете с вашите приятели