27 март, 2024 15:00

Нека да измерим, каква е температурата на почвата на 5, 15 и 20см дълбочина под покривалото

Най-важният показател от всички измерени е температурата от над 23 градуса в дълбочина около 20 сантиметра без да е прегрят горният слой, което е много важно условие.

Галерия